FELHASZNÁLT FORRÁSOK, LINKEK

Adonyi Ferenc:		A magyar katona a 2. világháborúban
			Klagenfurt 1954

Ajtay Endre (szerk.):	A magyar katona (Századunk legszebb magyar csatái)
			Budapest 1943

	A Magyar Érdemrend alapszabálya, és a végrehajtási utasítások
			Budapest 1923, 1929, 1933, 1936, 1937, 1939

	A magyar királyi fegyveres erők képes krónikája (1919-1945)
			München 1977

	A Magyar Népköztársaság kitüntetései
			MN Szü.Fcsf-ség oktató falitábla

	A Rongyos Gárda harcai
			Budapest, 1939

	A tízéves Vitézi Rend
			Budapest, 1931

	A Vitézi Rend kis kátéja
			Budapest 1925

	A Vitézi Rend rendi kódex
			Budapest 1996

Bánki Vajk Emil: 	Magyar vonatkozású rendjelek és kitüntetések
			Budapest, Az Érem 1958. 31-32, 1967. 39-40.

Bardolff, Carl von: 	Der Militär- Maria-Theresien-Orden. Die Auszeichnungen im Weltkrieg 1914-1918
			Wien 1944

Becze Csaba:		Tűzkeresztség
			Aero magazin 2001 március

Besnyő K.-Ruda I.: 	A Magyar Népköztársaság kitüntetései
			Budapest 1966, 1979

Bérczy Róbert: 		Magyar lovagrendek, a Magyar Érdemrend ... és díszjelvények
			Budapest, 1939., 1943

Biedenfeld.F. von:	Geschichte und Verfassung aller geistlichen und weltlichen Ritterorden
			Weimar 1841

Bús J.-Szabó P.: 	Béke poraikra... 	elektronikus változat
			Budapest 1999

Bús J.-Szabó P.: 	Béke poraikra... II  	elektronikus változat
			Budapest 2001

	Ehrenbuch der österreichisch-ungarischen Wehrmacht
			Wien 1917

	Constitutiones insignis ordinis equitum S.Step.Reg.Ap.
			Wien 1764

Falkenstein, J.von: 	Imperial Austrian Medals and Decorations
			Arizona 1972

Felszeghy F.-Rátvay I.-Petrichevich Gy.-Ambrózy Gy.: A rendjelek és kitüntetések történelmünkben
			Budapest (é.n) 1943.X.21 után

Gavallér Lajos:		Micske a világháborúkban
			Micskei Füzetek Micske 2005
Gritzner, Maximilian: 	Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt innerhalb des 19.Jh-s
			Leipzig 1893

Gyimesy Ernő:		Honvédeink az új hadak Útján. (Kis emberek-nagy hősök)
			Budapest 1944

	Hadak Útján 1952-1993

Hegedős Gy.-Z.Szabó B.: Hősök aranygárdája
			Budapest 1944

Heyden, Hermann von:	Ehrenzeichen der erloschenen und blühenden Staaten Deutschlands und Österreich-Ungarns
			Meiningen 1897

Hieronymussen, Paul O.: Handbuch europäiser Orden in Farben
			Koppenhagen 1966

	Honvédeink az új hadak útján
			Budapest 1944

	Honvédségi Közlöny
			Budapest 1919-1945, 1946-1948

Horthy Miklós:		Emlékirataim
			Buenos Aires 1953

Illésfalvi P.-Kovács V.-Maruzs R.:Vitézségért. Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetettek
			a második világháborúban
			Varietas '93 Kft 2001

Illésfalvi P.-Szabó P.-Számvéber N.: Erdély a hadak útján 1940-1944
			Budapest 2005
Illésfalvi P.-Szabó P.:	A soproni 7.önálló huszárszázad harctéri naplói, 1942-1943
			Hadtörténeti Közlemények 2007 120.évf.1.szám 

Kassics Ferenc, kisfaludi: Érdemkoszorúk
			Wien 1840

	Képes Vasárnap 1939-1944

	Kincses Újság 1943 III.évf 5-18 sz.

	Kitüntetéseink I.sz. falitábla
			M.kir. Honvéd Térképészeti Intézet 1944

Klenau Arnhard: 	Europäische Orden ab 1700 Katalog
			?

Klietmann,K.-Neubecker, O.: Ordens Lexikon
			Berlin 1958-1964

	Ludovikás Hiradó 1977-1980

	Ludovikás Levente (Évkönyv) 1939-1943

	Magyar Erő 1943-1944

	Magyar Futár 1939-1944

	Magyar Katonaújság 1938-1944

	Magyar Közlöny Budapest 1945-

	Magyar vitézi tettek gyűjteménye I-II
			Budapest 1939, 1942

	Magyarország tiszti cím- és névtára
			Budapest 1924-1944

Makai Ágnes: 		A Kossuth-emigráció arany érdemkeresztjei
			Bp. Hadtörténelmi Közlemények 1974/3

Makai Ágnes:		A Katonai Mária Terézia Rend emlékei múzeumunkban
			A Hadtörténeti Múzeum Értesítője Bp. 1987

Makai Ágnes - Héri Vera: Kitüntetések
			Budapest, Zrínyi 1990

Marjay Frigyes:		Hőseink
			Budapest 1944

Marko, Alexander A.: 	Auszeichnungen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und der Zwischenkriegszeit
			Linz 1996

Mericka, Vaclav:	Orden und Auszeichnungen
			Prag, Artia 1969

Mericka, Vaclav:	Orden und Ehrenzeichen der öst.-ung. Monarchie
			Wien-München, Schroll 1974

Mericka, Vaclav:	Faleristik
			Prag, Artia 1976

Michetsläger, Heinrich.:Das Ordensbuch der gewesene öst.-ung. Monarchie
			Wien 1918-1919

técsői Móricz Béla : 	Kárpátalja hősei
			Budapest 1939

	Österreichisch-ungarischer Ordensalmanach
			Wien 1876

Probszt-Ohstorff, Günther: Corpus der ungarischen Verdienst-Orden,Ehren-und Denkzeichen
			Luzern 1955

Prochazka, Romam Freiherr von: Österreichisches Ordenshandbuch
			München 1974

	Rendeleti Közlöny
			Budapest 1920-1944, Sopron 1945

Rada Tibor:		A m.kir. Ludovika Akadémia és társintézeteinek összefoglalt története
			Calgary-Budapest 2001

Rosenfeld, F. von: 	Die Orden und Ehreneichen der k.u.k. Monarchie
			Wien 1888

	Schematismus für k.u.k. Heer und Kriegsmarine
			Wien 1900-1918

Somogyi Győző-Hermann Róbert: Magyar Hősök arcképcsarnoka
			Szent István Társulat 1996

	Soproni Hírlap 1939-1944

Suhay Imre:		A Magyar Királyi Honvédség története
			Budapest 1928

	Statuten des österreichisch-kaiserlichen Orden der Eisernen Krone und seine Mitglieder
			Wien 1912

	Statuten für den erhabenen kaiserlichen Leopold-Orden
			Wien 1914

Sz.-Lukács János: 	Adalékok a Magyar Érdemrend történetéhez
			Budapest, Az Érem 1978/1

Sz.-Lukács János:	A Signum laudis
			Budapest, Az Érem 1979/1

Sz.-Lukács János:	Mária Terézia korának rendjelei és kitüntetései
			Numizmatikai Közlöny 1980

Szabó Péter:		Don-kanyar
			Budapest 2001

Székely Molnár Imre:	A Rongyos Gárda felvidéki harcai in:Felvidéki mártirok és hősök aranykönyve
			Budapest 1940

Szentnémedy Ferenc:	A magyar légierő első diadala
			Magyar Katonai Szemle 1939. 6.sz.

Szentpétery Tibor dr	a haditudósító század zászlósának archívuma, szíves közlése
			Budapest 2003

	Szikra (haditudósító havilap) 1943-44

Tálas Géza: 		Magyarország rendjelei és kitüntetései 1922-1944
			Budapest 1975

	Tolnai Világlapja 1939-1944

Tomka Emil:		Harctéri napló 1944-1945
			Nyíregyháza 2001

Trost, J.L.:		Die Ritter und Verdienstorden, Ehrenzeichen und Medaillen aller souveränen Staaten
			Wien-Leipzig 1910

	Turáni Vadászok Évkönyve
			Budapest 1941, 1944

Vaczkó László:		Rendületlenül
			Tüskevár 2007

	Vasvármegye 1939-1944

	Vitézek albuma
			Budapest 1939

	Vitézek évkönyve
			Budapest 1927, 1928, 1929

	Vitézek és Gazdák Lapja 1931-1944

Werlich, Robert:	Ordens and decorations of all nations
			Washington 1974

Zoller, Edmund von:	Der Orden und Ehrenzeichen Deutschlands und Oesterreichs
			Frankfurt 1881

	W.A. unokájának magángyűjteménye, érmeinek fotói, és feljegyzései

WWW	The Austrian Order of the Golden Fleece
	Großmeister des (Österreichischen) Ordens vom Goldenen Vlies
	Orden und Ehrenzeichen bis 1945
	Osztrák-magyar kitüntetések
	Bund Deutscher Ordens Sammler
	Index of Medals
	International Electronic Phaleristic Encyclopedia
	Orders, Decorations and Medals
	CHIVALRIC ORDERS
	Austrian Orders, Decorations and Medals of the Napoleonic Period
	Medals of Austria-Hungary
	1939 - 1945 Hungary from: Hendrik Meersschaert
	Antiques A-Z
	MEDALS AND DECORATIONS
	A Named Austro-Hungarian Military Service Cross
	Az osztrák kitüntetések
	Großkreuzsterne der österreichischen Hausorden
	Vitézi Rend
	Makai Á.: A Katonai Mária Terézia Rend ...
	Pandula A.: A falerisztika történeti ikonográfiai forrásai
	Pallas nagylexikon/rendjelek
	Állami kitüntetések
	http://www.axishistory.com/ from: Marcus Wendel
	The Military Orders
	Tátrai Sz.:A VITÉZI REND TÖRTÉNETE A HARMINCAS ÉVEKTŐL A FELSZÁMOLÁSIG
	http://www.geocities.com/Athens/4795/Reference.htm#H
	Austro-Hungarian Land Forces 1914-1918
	Austro-Hungarian orders and Decorations 1914-1918
	http://www.sammlerecke.at/orden/ordenstart.html
	http://www.almanach.be/glossary/
	http://www.zeige.com/index2.html
	Worlwide Awards Page by Antonio Prieto Barrio
	antiquesatoz
	Mirko Plavsic
	axis
	ribbons 
	Militär Maria-Theresien-Orden 1914-1918
	Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918 
	Large Golden Grace Medal of Maria Theresia
	Des Kaisers teure Kleider
	Kurzer Überblick über die Entwicklungsgeschichte des Auszeichnungswesens
	Johann Iskric - Hero of the First World War
	Geschichtliches rund um die Österr.-Ungar. Monarchie
	Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde 
	szoc. érmek.
	http://roenk.freeweb.hu/ 
	Ferenc József rend