SZALAGOK / RIBBONS

A MONARCHIA KITÜNTETÉSEINEK SZALAGJAI:

Katonai Mária Terézia Rend
Military Order of Maria Theresia
Szent István Rend
Royal Hungarian Order of Saint Stephan
Lipót Rend
Order of Leopold
Lipót Rend 1. osztálya
Order of Leopold , 1st Class Cross
Vaskorona Rend
Order of Iron Crown
Ferenc József Rend
Imperial Austrian Orden of Franz Joseph
Koronás Arany (ezüst, vas) Érdemkereszt
Cross for Merit (with Crown, Gold, Silver, Iron)
Katonai Érdemkereszt
Cross for Military Merit
HADISZALAG WARRIBBON
Katonai Érdemérem (nagy, ezüst, bronz
Medal for Military Merit (Large, Silver, Bronze)
Érdemkereszt lelkészek számára
Cross of Merit for Military Chaplains
Érdemkereszt lelkészek számára
Cross of Merit for Military Chaplains
Vitézségi Érem
Medal for Bravery (Gold, Silver, Bronze)
Károly Csapatkereszt
Karl Truppen Cross
Sebesültek Érme
Medal of the Wounded
Hadiérem
War Medal
Szolgálati Jel
Military Long Service Cross
Díszérem 40 évi hü szolgálatokért
Faithful Service Medal of Honour after 40 years
Vöröskereszt diszérme
Medal of Honour of the Red Cross
Jubileumi Udvari Érem
Court Jubilee Medal
Jubileumi Emlékérem a fegyveres erők számára
Jubilee Medal for the Armed Forces
Jubileumi Emlékérem polgári
Jubilee Medal for State Officials
Jubileumi Udvari Kereszt
Court Jubilee Cross
Katonai Jubileumi Kereszt
Military Jubilee Cross
Jubileumi Kereszt polgári alkalmazottak számára
Jubilee Cross for State Officials
Bosznia-Hercegovina Emlékérem
Bosnia and Herzegovina Medall
1912-1913 Emlékkereszt
Commemorative Cross 1912-13
1864 évi dániai hadjárat Emlékérme
Campaing against Denmark, 1864


Hasonló összeállítás Lukasz Gaszewski lapján.

1920-1945 KÖZÖTT ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK SZALAGJAI:


Katonai Mária Terézia Rend
Military Order of Maria Theresia
Szent István Rend
Royal Hungarian Order of Saint Stephan
Magyar Érdemrend Szent Koronával ékesített nagykeresztje
Hungarian Order of Merit, Grand Cross with the Holy Crown
Magyar Érdemrend, Signum Laudis polgári
Hungarian Order of Merit
Szent Korona Rend

Magyar Koronás Nagy Aranyérem
Hungaryan Large Gold Medal with the Holy Crown
Magyar Koronás Nagy Aranyérem(1929-ig polgári)
Hungaryan Large Gold Medal with the Holy Crown
Magyar Koronás Nagy Aranyérem(1929-ig katonai), Signum Laudis katonai
Hungaryan Large Gold Medal with the Holy Crown
Vitézségi Érem (Arany, Ezüst, Bronz)
Hungarian Gold (Silver, Bronze)Medal of Bravery
HADISZALAG, WARRIBBON
Magyar Koronás Ezüst (Bronz) Érdemérem
Hungarian Silver (Bronze) Medal with the Holy Crown
(Arany, Ezüst, Bronz) Toldi Miklós Érdemérem
Gold (Silver, Bronze)"Toldi Miklós" Medal of Merit
Bátorság Érem
Magyar Arany (Ezüst, Bronz) Érdemkereszt
Hungarian Gold (Silber, Bronze) Cross of Merit
Magyar Vöröskereszt Érdemérme/ díszérme
Medal of the Merit of the Hungarian Red Cross
Magyar Ezüst (Bronz) Érdemérem
Hungarian Silver (Bronze) Medal of Merit
Tüzkereszt
Fire Cross
Tüzkereszt
Fire Cross (posthomous)
Nemzetvédelmi Kereszt
National Defence Cross
Háborús Emlékérem kardokkal és sisakkal
Hungarian WW I Commemorative Medal with Helm and Swords
Háborús Emlékérem
Hungarian WW I Commemorative Medal
Szolgálati Jel
Long Service Cross, Meritorious Service Medal of Honour
Szolgálati Jel
Long Service Cross (gendarme)
Szolgálati Jel (tisztviselő)
Long Service Cross (civil service)
Felvidéki Emlékérem
Commemorative Medal for the Liberation of Upper Hungary
Erdélyi Emlékérem
Commemorative Medal for the Liberation of Transsylvania
Délvidéki Emlékérem
Commemorative Medal for the Return of South Hungary
Polgári Honvédelmi Arany (Ezüst, Bronz) Érdemkereszt
Civil Home Defence Cross of Merit, Gold (Silver, Bronze)


Hasonló összeállítás Lukasz Gaszewski lapján.

1945 UTÁN ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK SZALAGJAI:
Szocialista Munka Hőse, Magyar Népköztársaság Hőse
Hero of the Socialist Labour, Hero of the HPR
Magyar Népköztársaság Érdemrendje
Order of Merit of the HPR
Magyar Népköztársasági Érdemrend, Magyar Népköztársasági Érdemérem
Order of Merit of the HPR, Medal of HPR
Magyar Népköztársaság Zászlórendje
Order of the Flag of the HPR
Béke és Barátság Érdemrend
Order of Peace and Friendship
Szocialista Hazáért Érdemrend
Merit Order of Socialist Motherland
Kossuth Érdemrend
Order of Kossuth
Munka Vörös Zászló Érdemrendje, Vörös Zászló Érdemrend
Red Flag Order of Labour, Red Flag Order
Magyar Szabadság Érdemrend
Order of Hungarian Freedom(Silver, Bronze)
Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem
Commemorative Medal of Workers' and Peasants' Power
Szocialista Magyarországért Érdemrend
Order of Socialist Hungary
Magyar Népköztársaság aranykoszorúval diszített Csillagrendje
Order of the Star of the HPR Decorated with Gold Wreath
Magyar Népköztársaság kardokkal diszített Csillagrendje
Order of the Star of the HPR Decorated with Swords
Április Negyedike Érdemrend
Merit Order of the 4th April
Magyar Népköztársaság Csillagrendje
Order of the Star of the HPR
Munka Érdemrend, Vörös Csillag Érdemrend
Order of Labour Merit, Order of the Red Star of Merit
"Szocialista Munkáért" Érdemérem, Kiváló Szolgálatért Érdemrend
Medal of Merits in Socialist Work, Order for meritorious service
Magyar Népköztársasági Sportérdemérem
Sports Medal of Merit of the HPR
Munka Érdemérem, Szolgálati Érdemérem
Medal of Labour, Meritorious Service Medal
Tanácsköztársasági Emlékérem
Commemorative Medal of the Hungarian Soviet Republic
Felszabadulási Jubileumi Emlékérem
Commemorative Medal of Liberation
48-as emlékérem

Szolgálati Jel 10év

Szolgálati Jel 15év

Szolgálati Jel 20év

Szolgálati Jel 25év

Haza Szolgálatáért Érdemérem arany

Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst

Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz

Tűzrendészeti Érem

Közbiztonsági Érem

Árvízvédelmi ÉremHasonló összeállítás Lukasz Gaszewski * lapján.

1991 UTÁN ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK SZALAGJAI:

Az ábrák:Antonio Prieto Barrio lapjáról
Szemere Bertalan Érdemjel

Szent György Érdemjel

Szent László Érdemjel

Szent Flórián Érdemjel

Közszolgálati Érdemjel arany

Közszolgálati Érdemjel ezüst

Közszolgálati Érdemjel bronz

Árvizvédelemért (2001)Hasonló összeállítás Lukasz Gaszewski lapján.