VITÉZI REND
Knightly Order of Bravery


Tervezte : Szilasi József 1921

       Nagybányai Horthy Miklós kezdeményezésre a 6650/1920 M.E. rendelettel alapították meg a Vitézi Rendet mely alapítást az 1920:XXXVI törvénycikk 77.paragrafusa megerősített.
A II. világháború után Magyarországon minden korábbi Rend működését lehetetlenné tették, tagjait üldözték (internálták, kitelepítették).
A nyugatra került rendtagok a Rendet továbbra is életben tartották, és 1962-ben a Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága által is elismertették.

(Ma több szervezet is működik ezen a néven A- (A2)- B - C . Mindegyik szervezet magának vindikálja a jogfolytonosságot, annak ellenére, hogy jogállásuk, alapszabályaik és tagfelvételi rendszerük jelentősen eltér az 1920-ban alapított Vitézi Rendétől.)

A Rend célja: "utódaikban is jutalmazni s az ország hűségében megtartani mindazokat, kik a világháborúban és a forradalmak alatt egyéni vitézségük s nemzeti érzésükkel kitüntek."
S melynek látható jeleként személyes vitézségért adományozott hadikitüntetéssel rendelkeznek.

A Rendbe való felvételhez szükséges kitüntetés
I. világháborúban II. világháborúban
Tábornokok
Törzstisztek

Lipót rend lovagkereszt
hadiékítménnyel
és kardokkal

Magyar Érdemrend
középkeresztje
hadiszalagon
kardokkal

Magyar Érdemrend
tisztikeresztje
hadidíszítménnyel
és kardokkal
Főtisztek
Hadnagy

Vaskorona rend
III. oszt.
hadiékítménnyel
és kardokkal

Magyar Érdemrend
lovagkereszje
hadiszalagon
kardokkal

"Signum Laudis"
hadiszalagon
kardokkal
Őrmestertől
Tisztesek
Legénység

Nagyezüst
vitézségi érem

Nagyezüst
vitézségi érem

Kisezüst
vitézségi éremA Rend tagjai "... részére a haza el nem múló hálája jeléül ingatlanok adományozhatók akképen, hogy az
adományozott ingatlanhoz meghatározott közszolgálatok teljesítésének kötelezettsége fűződik és az ingatlan különleges jogi minősítést nyer. Az ilyen ingatlan neve: vitézi telek."
A Rend tagjait a nemzetes úr megszólítás illeti meg.

A Rend 1944. évi statisztikai adatai:
		Tiszti állományú	 4358 fő
		Legénységi állományú	11136 fő
		Várományos		 7326 fő

		Telkes vitéz		 5561 fő 157.990 kh (88.000 ha)
Az avatások számának évenkénti megoszlása, és a várományosok %-os aránya:

év

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
avatott

205
735
1254
2244
1678
1516
1101
1084
2479
483
400
400
809
1783
1187
1285
762
1619
2226
1407
2356
*200
*300
*300
összes

205
940
2194
4438
6116
7632
8733
9817
12296
12779
12800
12575
13384
13914
15101
15941
16703
17060
19286
20693
23049
23200
23531
23800
vár. %

5,45
2,94
2,53
1,77
1,65
1,75
2,03
4,02
6,87
8,51
11,86
11,77
11,68
12,24
15,20
13,96
16,51
17,81
19,93
21,92
23,79
25,55
32,26
33,08
A Vitézi Rendbe való felvétel, a vitézi avatás
meghatározott ceremónia keretében fényes külsőség mellett zajlott.

film* becsült adat

További linkek a Vitézi Rend-hez:

http://www.austro-hungarian-army.co.uk/vitez.html
http://www.users.bigpond.com/jtassanyi/
Erik Naberhuis
 

VISSZA A NYITÓLAPRA