VITÉZSÉGI ÉREM
The Medals for Bravery

Ez a lap azok emlékére született, akik az örök harcmezőkre távoztak

és még ennyi sem adatott meg NEKIK

pedig:

"... a szép tisztességért
Ők mindent hátrahagynak;
Emberségből példát
Vitézségről formát
Mindeneknek ők adnak"
(A névsorok táblázatának végén szereplő + jel a jelzett sirokat jelentik)

II. József 1789 július 19 alapította arany és ezüst fokozattal

„Az ollyas Hadi osztályhoz tartozó Katonáknak Vitézi tettek és katonai érdemek megjutalmazása végett, kik Mária Theresia jeles Rendének elnyerhetése tekintetében megkivántató tulajdonságokkal nem birnak, már ditső emlékezetü II-dik József Császár alapított egy megtiszteltetési jelt, ... a megtiszteltetési arany és ezüst érdempénzeket, és pedig olly czélbűl, hogy azokkal az Altisztek és Közkatonák a Strázsamestertől kezdve lefelé egész az utolsó Közemberig, kik bátor és vitézi tetteik által magokat megkülömböztették, érdemekhez képest megjutalmaztassanak...„


1792-1835 között I.Ferenc uralkodó képmásával verték az érmet
1835-1848 között V. Ferdinánd arcmása jelent meg az érmen
1848 aug 19-én a másod osztályű (kis) ezüst vitézségi érmet alapították


1849 júni.-tól magasabb fokozat elnyerése esetén az alacsonyabb fokozatot nem kellett letenni.
Ferenc József uralkodása alatt az érem előoldalán az arckép ábrázolás többször változott
  
  
  
1848-
1859-
1866-

1915 február 14-én a bronz fokozatot is rendszeresítették, novembertől az érmek ismételt adományozát is lehetővé tették.


IV. Károly uralkodása alatt az érem hátoldali felirata megváltozott, és 1917 szept.15-én az arany és elsőosztályű (nagy) ezüst vitézségi érem adományozását tisztek részére is lehetővé tették.


1939 április 14-én a legénységi állományűak részére négy fokozattal alapította a Kormányzó Úr a Magyar Vitézségi Érmet, majd 1942 szeptember 12-én a Magyar Érdemrend ... alapszabályát a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem alapszabályával egészítette ki.


Az adományozások (nehezen határozhatók meg, a hadsereg összetétele (K.u.K , Landwehr, M.kir. Honvédség, valamint az, hogy az I. világháborúban a bronz vitézségi érem adományozása hadoszt.pk hatáskörben történt)

      t.arany      t.ezüst      arany      nagyezüst      kisezüst      bronz
II.József (1789-90      70
I. Ferenc 1792-1810      832
I. Ferenc 1810-1835      400
V.Ferdinánd 1835-48      190
I.Ferenc József 1849-1859      270
1859-66       170
1866-1914      150
I. világháborúban
a Bécsi Pénzverőben
előállítottak
5000 160.000 600.000 1.200.000
a M.Kir. Honvédség
tagjai részére
először      
484 26.159 94.003 229.650
másodszor      2 565 6.833 19.971
harmadszor      1 189 256
negyedszer      3 7
IV.Károly 1916-18      99 38
1939-45       20 39 1.977 8513 28.870
másodszor      37 131 620
harmadszor      2 6 22

1939-45 között Magyar Arany Vitézségi éremmel kitüntetettek:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
.
35
36
37
38
39
.
.
+Szarka István
+Rozs József
+Póti Károly
+ vitéz Szabadi Béla
Enczi Mihály
Tóth Lajos
vitéz Szobránci (Szoják) Sándor
+Hrdlicska István
Tóth János
+Krisán Gábor
vitéz Pataky (Pilipár) Dezső
Honti István
Madarassy Gábor
T. Szűcs Sándor
+Seres László
Rákosi Lajos
Sasvári József
+Babics Kálmán
vitéz Gátmezei József
Dalos Ferenc
Burbucs Pál
+Nyékhegyi Géza
+Kalocsai József
Fehér Ernő
Hegedüs Sándor
+Behányi József
+Hárshegyi Antal
Tapody Lajos
Koltai Mihály
+Delacasse Gábor
+Lakatos Sándor
Bakondy Imre
Lavrencsik István
Mészáros Géza ?
Kádas Géza
Szabó Ferenc
Ujvári Mihály
Drezsik Gyula
Trombitás Sándor
Eröss János ?
Jármy Tihamér
   honvéd
honvéd
szakaszv
örmester
szakaszv
őrvezető
őrmester
honvéd
szakaszv
tizedes
őrmester
őrmester
hp.őrm.
szakaszv
tizedes
szakaszv.
tizedes
szakaszv.
őrmester
honvéd
szakaszv
főtörzsörm
őrmester
őrvezető
honvéd
szakaszv
tizedes
főtörzsörm
örmester
őrmester
tizedes
törzsőrm
honvéd
törzsörm
szakaszv
honvéd
törzsörm
őrmester
szakaszv
cs.örm.
hdp.őrm.
   1939 Munkács
1939 Munkács
1939 Szászfalu
1939 Kiskolon
1939 Nagyszöllös
1939 Huszt
1939 Kárpátalja
1941 Délvidék
1941 Délvidék
1941 08 13 Bug mellett
1941 Kandilina
1941 09 06 Dnyeper
1941 10 Dnyeper
1941 10 Dnyeper
1941 10 22 Orel
1942 03 Chwoschtschewka
1942 03 18 Bol.Gomljscha
1942 02 28 Veszeloje
1942 08 07 Uryw
1942 08 07 Uryw
1942 08 Don (Stupio)
1942 08 11 Sztarij Oszkol
1942 08 8-13 Kolbino
1942 08 06 Don
1942 08 Don
1942 08 09 Korotojak
1942 08 13 Korotojak
1943 0114 Storoshewojw
1943 01 12-15 Boldirewka-Kurszkaja
1943 01 08 Goncsarovka
1944 04 12 Wladimir Wolynsk
1944 10 08 Szentes
1944 07 Nadvorna
100.légi bevetés
1944 05 6-16 Hlubok
1944 09 19
1944 08 3-11 Tatár-hágó, Kuliczyn
1944 09 19 Galicia Turka
1944 09 19-23
1945 02 ?
1944 09 03 Arad/Pécska
-
-
+
+
+
+
-
-
+
-
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
-
-
-

+
-
-
+
+
-
-
+
+

+
-
+

-
-
-


Szarka István

Rozs József

Póti Károly

Szabadi Béla

Enczi Mihály

Tóth Lajos

Szobránczi S.

Hrdlicska I.

Tóth János

Krisán Gábor

Pataky Dezső

Honti István

Madarassy G.

T.Szűcs Sándor

Seres László

Rákosi Lajos

Sasvári József

Babics Kálmán

Gátmezei J.

Dalos Ferenc

Burbucs Pál

Nyékhegyi G.

Kalocsai J.

Fehér Ernő

Hegedűs Sándor

Behányi J.

Hárshegyi A.

Tapody Lajos

Koltai Mihály

Delacasse G.

Lakatos S.

Bakondy Imre

Lavrencsik I.
----

Kádas Géza

Szabó Ferenc
..
Ujvári Mihály

Drezsik Gyula

Trombitás S.

Erőss János

Jármy Tihamér
..

A Magyar Tiszti Arany Vitézségi éremmel kitüntetettek:
+Massányi Tibor      százados gyalogság 42 szept.
vitéz Horváth Sándor      hadnagy gyalogság 42 dec. Don +
vitéz Merész László dr.      zászlós páncélos 41 aug. 6 Uman +
vitéz Duska László      százados gyalogság 43 jan. 20 Ostrogoshsk
+vitéz Barankay József barankai százados rohamtüzér 44 jun. Galicia
+vitéz nemes Molnár László       hadnagy repülö 44.aug.7 27. légi győzelem +
Bozsóki János      zászlós rohamtüzér 44 szept 22 Torda
Siprák László      örnagy gyalogság 44 máj 16-17 Hlubok +
+Ágner Gyula      főhadnagy gyalogság 44 ápr. 27 Peczeniczyn
vitéz Székely Ákos      vk.százados vezérkar 44 ápr/juli. Lukwai hidfő
Álgya-Papp Zoltán alsókománai      vezérörnagy      tbk.kar 44 okt. 23-26 Munkács-Szolyva
Rechtzügel Árpád      százados gyalogság 44 szept 16 Torda +
+Vastagh György alsótorjai ezredes gk.gyalogság      44 okt. 3 Szentes +
vitéz Debrődy György * főhadnagy repülö 44 máj. 25 légi győzelem
Jónás Miklós      zászlós páncélos 43 I. 20 - II. 9
+Lővei Dániel      zászlós utász 44 márc. 28 Niezwiska Obertyn
+Mező Ferenc      zászlós (géppuska ir) 44 okt. 3 Kászonjakabfalva
+Vértes Vilmos      százados rohamtüzér 44 szept. 5-15 Torda
Tassonyi Edömér örnagy ejtőernyős Soroksár 44 okt-nov
Marjay Tamás      hadnagy huszár 45 jan. Vértes (Kőhányás pta) +
vitéz Szentgyörgyi Dezső zászlós repülő 45 márc. 25 légigyőzelem +
? Pataki Imre      százados +


Massányi Tibor

Horváth Sándor

Merész László

Duska László

Barankay József

Molnár László

Bozsoki János

Siprák László

Ágner Gyula

Székely Ákos

Álgya-Pap Z.

Rechtzügel Árpád

Vastagh György

Debrődy György

Jónás Miklós

Lövei Dániel

Mező Ferenc

Vértes Vilmos

Tassonyi Edömér

Marjay Tamás

Szentgyörgyi D.
Képek zöme:Illésfalvi P.-Kovács V.-Maruzs R.: VITÉZSÉGÉRT c. könyve alapján