SZENT ISTVÁN REND

 

Mária Terézia 1764 május 5-én alapította a rendet, melynek nagymesteri tisztje
"mindenkor a magyar koronával van egybekötve"

A Rend jelmondata:
Publicum meritorum praemium
(a köz szolgálatában szerzett érdemek jutalma)
 

A középkor lovagrendjei után Európában a XVIII. század közepén, (végén) sorra alapították meg az érdemrendeket.
A rendi tagságot, már nem születési előjog, hanem szerzett érdemek alapján lehetett elérni.


A Rend külsőségeiben a lovagrendek mintáját követte. A rendtagoknak diszes öltözetük volt.
A rend tekintélyét azzal is biztosítani akarták, hogy a rendtagok létszámát meghatározták.
Az eredeti alapszabályban 20 nagykeresztes, 30 középkeresztes és 50 kiskeresztes tagja lehetett.

A nagykeresztesek kezdetben a rendi csillagot ruhájukra varva viselték.A nagykeresztesek rendi láncot is viseltek.
Ilyet láthatunk József főherceg diszruháján
Akinek egyedüliként ezt a kimondottan polgári érdemekért adományozott kitüntetést hadiékitménnyel, kardokkal adományozták.


A redjelvény adományozás, a rendbe való felvétel esetenként politikai nézeteltérésekből adódóan problémát okozott.
Arany János visszautasította a neki szánt Szent István rend kiskersztjét, sőt a király látogatására megírta a Wallesi bárdok című versét.
(Ilyen karakán kiállás az elmúlt 40 évben is előfordult.)

1918-ban felbomlott a monarchia és megszünt annak kitüntetési rendszere, de hogy a korábban a Rendirodáknak ( melyek Bécsben voltak) visszaszolgáltatott kitüntetések melyik utódállamot illetik meg azon hosszas tárgyalások folytak.
A közjogi vita azon folyt, hogy Mária Terézia milyen minőségében alapította a rendet, magyar királynőként, római császárnéként vagy Ausztria főhercegőjeként ?
1938 márciusában Ausztriát Németországhoz csatolták, így mint a Monarchia jogutódjaként számba vehető önálló állam megszünt.
A kormányó úr úgy rendelkezett, hogy , a Rend alapszabályához 1938 november 4-én a következő függeléket csatolják:
"Mindaddig amíg Magyarországon a királyi hatalomba foglalt jogokat a kormányzó gyakorolja, a Rend nagymesteri teendőit Magyarországon a kormányzó látja el."

Először 1940 IX. 16-án gróf széki Telki Pál miniszterelnöknek adományozta a nagykeresztet.

Adományozások
belföldi/külföldi     

Nagykereszt

Középkereszt

Kiskereszt

Mária Terézia (1764-1765)     

14/-

14/-

18/-

II.József (1765-1790)     

43/4

51/2

92/-

II.Lipót (1790-1792)     

4/1

-/-

-/-

I.Ferenc (1792-1835)     

76/108

76/19

135/8

V.Ferdinánd (1835-1848)     

13/35

29/5

37/-

I.Ferenc József (1848-1916)     

151/396

61/7

277/3

IV.Károly (1916-1918)     

6/4

3/-

12/-

Horthy Miklós (1938-1944)     

2/-

1/-

-/-

     

856

268

582Az rendtagok névsora