SIGNUM LAUDIS
... KATONAI ÉRDEMÉREM

A köznyelv SIGNUM LAUDIS néven ismeri azt a kitüntetést, melyet a „DICSÉRET JELE„-ként adományoztak több mint 50 éven keresztül.


I.Ferenc József 1890 március 12-én alapította a Katonai Érdemérmet oly tisztek részére,kik kiváló szolgálatokért békében vagy háborúban „Legfelsőbb elismerés„-ben részesültek.
Békében piros, háborúban szerzett érdemekért a Katonai Érdemkereszt szalagján.

1911 március 26-án másodszori adományozás jeleként az Ezüst Katonai Érdemérmet rendszeresítették.
1914 áprilisától a másodszori adományozás mellett a bronz is viselhető maradt.
Harmadszori (stb.) adományozás 1916 április 1-től vált lehetségessé, ennek jele az Ezüst Katonai Érdemérem szalagján elhelyezett pánt lett.

1916 december 13-án (visszamenőleges hatállyal) a kiváló vezetésért, illetve hősies, vagy eredményes magatartásért adományozott kitüntetés szalagjára kardot rendszeresítettek.1916 április 1-től a „KÜLÖNÖS DICSÉRŐ ELISMERÉS„-ként a Nagy Katonai Érdemérmet alapították.
17 adományozás történt, négy alkalommal másodszori adományozásra is sor került.

1917 április 12-től az érmeket IV. Károly képmásával készítették, és az osztrák császári korona mellett a magyar Szent Korona is megjelent az érem felett.  A Magyar Királyi Honvédségre eső első világháborús adományozások:

  Nagy Katonai Érdemérem	    1
  Ezüst Katonai Érdemérem 3x	    57
  Ezüst Katonai Érdemérem 2x 	   743
  Ezüst Katonai Érdemérem 	  4.673
  Bronz Katonai Érdemérem 	  14.570


MAGYAR KORONÁS ... ÉREM

1921-től a közlönyökben találhatunk kormányzói elismerés, illetve megelégedés tudtuladást.
Látható kitüntetés adományozására csak az 1922 június 14 alapítás után kerülhetett sor.
Ettől kezdve a szóhasználat is egységes lett. Polgári személyek (teljes) elismerés-ben -zöld szalagon-, a katonák (különös) dicsérő elismerés-ben -keskeny piros/fehér szegélyű zöld szalagon-részesülhettek.Kormányzói
különös dicsérő elismerés
1929-ig
A „Signum Laudis„ alapszabálya többször módosult.
A kitüntetések hivatalos elnevezése, a „nagy Signum Laudis„ alakja, szalagja változott majd 1943 március 3 óta kisdiszitményt is rendszeresítettek hozzá.

Magyar Koronás
Nagy Aranyérem
1929-től

1939 májusában a hadikitüntetésként való adományozást, a hadiszalagon illetve kardokkal történő adományozás lehetőségéi teremtették meg.

 


A személyes bátorsággal véghezvitt tettek jutalmazására alapított ezüstérem, 1929-től Bátorság Érem, csak szalagjában tér el a Magyar Koronás Ezüst Éremtől.
Ezt a kitüntetést kb. 80 alkalommal adományozták.

1930 szeptember 15-től az elmaradt háborús kitüntetések elismeréseként a Magyar Koronás Bronz Érmet adományoztak szalagján az elmaradt kitüntetés miniatürjével

    -1929    

    1929-    

Különös dicsérő elismerés (katonai)

15

21

Teljes elismerés(polgári)

35

69

Hadiszalagon

2

Hadiszalagon kardokkal

7

Másodszori adományozás

10

1939 január1-1944 december 31 között a Honvédségi Közlönyben kihirdetett adományozások:

    ismételten    

    kardos    

    hadiszalagon    

    béke    

Ezüst Signum Laudis;    

18

467

64

200

Bronz Signum Laudis

4.810

1.924

2.052

1945 február 14-i dátummal módosították a Koronás Éremre vonatkozó szabályokat. E szerint a Magyar Koronás Éremnek Arany, Ezüst és Bronz fokozata van, melyek egymástól függetlenül adományozhatók lettek volna.