A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KITÜNTETÉSI RENDSZERE (1948-1989)

A többször módosított 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről foglalkozik
az "Önkényuralmi jelképek használatával", eszerint:
269/B. § (1) Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a) terjeszt; b) nagy nyilvánosság előtt használ; c) közszemlére tesz; ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő. (2) Nem büntethető az ... aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.
A következő lap a magyar történelem során adományozott kitüntetések rendszerét bemutató sorozathoz tartozik.
A lap kizárólag ismeretterjesztési célra készült.

TOVÁBB