A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KITÜNTETÉSEI (1989-)

A Magyar Köztársaságban ma is (mint minden korban) az államhatalom a kiemelkedő teljesítményeket anyagilag és erkölcsileg is elismeri.

Az állampolgári ismeretek minimumához hozzátartozik az ország kitüntetési rendszerének ismerete.

Jelenleg a kitüntetéseket szalagsávjukkal viselik, a mai viselési sorrend.
Az egyes kitüntetések leírását és ábrázolását is érdemes megnézni.

1991. évi XXXI. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről, és az ezt módosítotó 2000. évi XI. törvény


A ma adományozásra kerülő kitüntetések:

Magyar Köztársasági Érdemrend
(katonai illetve polgári tagozat

Nagykeresztje a lánccal
Nagykeresztje
Középkeresztje a csillaggal
Középkeresztje
Tisztikeresztje
Lovagkeresztje


Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt

1956-os Emlékérem
Életmentő Emlékérem
Független Demokratikus Magyarországért Emlékérem      
"Hazáért" Kitüntető Jelvény
Szolgálati Jel (érdem után) I., II., III. osztály

"Honvédelemért" Kitüntető Cím I., II., III. osztály
Tiszti Szolgálati Jel I., II., III. fokozat
Tiszthelyettesi Szolgálati Jel I., II., III. fokozat      
Legénységi Szolgálati Jel I., II., III. fokozat
Order of Merit of the Hungarian Republic
(military or civil division)

Grand Cross with Collane
Grand Cross
Commander's Cross with Star
Commander's Cross
Officer's Cross
Knight Cross

Cross of Merit of the HR
Gold grade
Silver grade
Bronze grade

Commemorative Medal of 1956
Life-Saver's Commemorative Medal Badge of Merit
Service Medal for an Independent Democratic Hungary
For the Homeland Decorative Badge
Service Sign (For Merit) I., II., III. class

Title of Merit "For Defence" I., II., III. class
Officer's Service Sign I., II., III. class
NCO's Service Sign I., II., III. class
Private's Service Sign I., II., III. class

Az ábrák http://www.h-m.hu/hmnewhu/ruhazat/kitunt/kit/ alapján

Az Uralkodók (Mária Terézia óta) személyes elismerésük jeléül az állami kitüntetési rendszeren kívűli arany érmet adományoztak.
Ezt a szokást 1989 után a Köztársasági Elnök felújította.
Göncz Árpád Köztársasági Elnök, személyes megbecsülésének jeleként a "Köztársasági elnök aranyérmét" adományozta.

Mádl Ferenc a 153/2001.(XI.29.)KE határozatával módosított formában tovább adományozza.

Kitüntetések 2000-ben

Állami kitüntetések adományozása (köztársasági elnök jogköre)
Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje a lánccal 2 fő
Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje 4 fő
Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt a csillaggal 16 fő
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 42 fő
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 89 fő
Magyar Köztársasági Éremrend lovagkeresztje 92 fő
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 70 fő
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt 54 fő
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt 30 fő

Összesen 399 fő

 Kossuth- és Széchenyi-díjak adományozása (köztársasági elnök jogköre)

Kossuth-díj 12 főnek
Megosztott Kossuth-díj 4 díj 14 főnek
Széchenyi-díj 16 főnek
Megosztott Széchenyi-díj 1 díj 2 főnek

Művészeti Díjak (Kormány jogköre)

Kiváló Művész 5 fő
Érdemes Művész 10 fő
Babérkoszorú Díj 2 fő

Életmentő Emlékérmek adományozása (Kormány jogköre)

39 fő részesült Életmentő Emlékéremben.

2002. szeptember 17-én alapították a szalag nélküli
Nagy Imre Érdemrendet

A Kitüntetés alapszabálya

Az első kitüntetéseket 2002 október 23-án átadták

Most is, mint minden kitüntetésnél az utóbbi 150 évben vannak olyanok, akik nem tartják méltónak magukat, vagy az adományozót arra, hogy a kitüntetést elfogadják.

A kitüntetettek névsora