ÉRDEMRENDEK, KITÜNTETÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN

Az érdemek jutalmazására az uralkodók a XVIII. századtól ÉRDEMRENDEKET alapítottak. Ezeket még nagyjából a lovagrendek mintájára hivták életre.
Rendi szervezettel, rendi ruhával, ünneppel.
Alapitásukkor ezek a rendjelvényeket csak nemesi származásúak kaphatták meg.

A Habsburg uralkodók is éltek ezzel a lehetőséggel.
Az uralkodó ház házi rendje az ARANYGYAPJAS REND volt.
Mária Terézia a KATONAI MÁRIA TERÉZIA RENDET és a SZENT ISTVÁN RENDET alapította.


LIPÓT REND

1808-ban I. Ferenc király alapította az apjáról elnevezett rendet.
A rendet "minden személy elnyerheti, polgári vagy katonai, aki olyan érdemeket szerzett, mely az állam és az uralkodóház javát előmozdítják, lehet az a tudomány terén, vagy közhasznú munkálatokkal, vagy vállalatokkal, de ezenkívül még azt is kívánják, hogy feddhetetlen magaviseletű legyen. A rend tagjainak száma nincs meghatározva."

A rend alapszabályát többször módosították. 1918-ban a rend már négy osztályú volt.
Nagykereszt, első osztály, középkereszt, lovagkereszt.
Ritkán adományozott kitüntetés volt. Az első világháborúban a m.kir. honvédség kötelékében 230 adományozás történt.


VASKORONA REND

Napóleon az olasz királyság alapításával (1805. június 5) kapcsolatban hívta életre.
A rend nevét a lombardiai koronáról- a monda szerint Krisztus egyik keresztszögéből kialakított - vasabroncsról kapta.
Amikor lombard királlyá koronázták V.Ferdinándot, akkor a Vaskoronarend a Habsburg ház által adományozott renddé lett.
Az olasz királyságnak is megvolt a maga (lombard koronáról elnevezett) Korona Rendje.

A VASKORONAREND tagjainak létszámát eleinte korlátozták. Később ezt a korlátozást megszüntették.
A rend jelvényeit (I., II., III.osztály) 75 "béke" év alatt mintegy 4600-an kapták meg.
A világháborúban csaknem 7000 adományozás történt. A m.kir. honvédség kötelékében 1236.


FERENC JÓZSEF REND

Trónralépésének első évfordulóján alapította Ferenc József a róla elnevezett rendet, mellyel "születés, rang és vallásra való tekíntet nélkül" kivánta az arra érdemeseket jutalmazni.
A rendnek négy fokozata volt, elsődlegesen polgári illetve katonai tisztviselők részére adományozták.
A m.kir. honvédség kötelékében az első világháború alatt kb. 1050 adományozás történt.
A FERENC JÓZSEF REND-hez kapcsolódott a polgár és katonai érdemek jutalmazására szolgáló (legénységi állományúaknak is adományozható) ÉRDEMKERESZT család.

Ezek adományozása a m.kir. honvésdég kötelékében az első világháborúban:
Koronás Arany Érdemkereszt 3510
Arany Érdemkereszt 1610
Koronás Ezüst Érdemkereszt 5350
Ezüst Érdemkereszt 1300
Koronás Vas Érdemkereszt 6600
Vas Érdemkereszt 42.500

Katonai Érdemkereszt

1849 októbere és 1918 februárja között több módosítással alakult ki ez a kitüntetés család, melyet tisztek nyerhettek el.
A Monarchia idejében egy kitüntetés magasabb fokozatának elnyerése esetén a korábbi, alacsonyabb fokozatot le kellett tenni.
A kitüntetés változatainak sokasága mutatja, hogy a kardos, vagy csak hadiékítményes alacsonyabb fokozatú kitüntetésnek szinte nagyobb becse volt mint a magasabb fokozatú alap kitüntetésnek.
Minden rendjelnél megvolt a lehetőség arra, hogy az alacsonyabb fokozat kardjaival, hadiékitményével feldíszitsék az elnyert magasabb osztály jelvényét.
A legteljesebb variációt a Katonai Érdemkeresztnél figyelhetjük meg.
A világháború alatt a m.kir. honvédség kötelékében 5 elsőosztályú, 34 másodosztályú és 5590 harmadosztályú Katonai Érdemkeresztet adományoztak.


hdm
koszorú

kardok

I.o. hdm.kardokkal

nagy zöld

arany

I.o. hdm.II.o.kard

nagy zöld

ezüst

I.o. II.o hdm. II.o kard

kis zöld

arany

I.o. II.o hdm. III.o kard

kis zöld

ezüst

I.o. III.o hdm. III.o kard

kis arany

arany

I.o. hdm.

nagy zöld

I.o. II.o hdm.

kis zöld

I.o. III.o hdm.

kis arany

I.o.

II.o. ismételten

II.o. hdm.kardokkal

nagy zöld

arany

II.o. hdm. III.o kard

nagy zöld

ezüst

II.o. III.o hdm.III.o kard

kis arany

arany

II.o. hdm.

nagy zöld

II.o. III.o hdm.

arany

II.o.

III.o. ismételten.

III.o. hdm.kardokkal

arany

arany

III.o. hdm.

arany

III.o.


Hadikereszt polgári érdemekért
néven négy osztályból álló kitüntetést alapítottak 1916-ban azoknak:
"kik a világháború alatt és azzal kapcsolatban a polgári életben kiváló buzgalommal és feláldozó munkával érdemeket szereztek és ezáltal kitüntetésre méltóvá váltak."Már 1801-be megalapították a lekészek számára adományozható érdemkeresztet,
Piis meritis arany (I.o) és ezüst (II.o) fokozattal.

Az első világháborúban szolgálatot teljesítő csaknem 4000 tábori lelkész közül azok kapták meg ezt a kitüntetést:
"...kik a csata helyén vagy pedig az ellenség elött lelkészi kötelezettségüket veszedelmek között teljesítették és olyankor kitüntették magukat."