MAGYAR ÉRDEMREND

A Monarchia széthullása után, a megcsonkítottan függetlenné vált ország vezetőinek az érdemek jutalmazására a hagyományokon alapuló, saját kitüntetési rendszerét is ki kellett alakítania.

Példának a Monarchia 150 év alatt kialakult, kiteljesedett kitüntetési rendszere szolgálhatott, de a jutalmazni kivánt teljesítmények jellege is befolyásolta az új kitüntetési rendszer kialakulását.

1920 augusztusában életre hívott Vitézi Rend tagságát a világháborúban, és a forradalmak alatt szerzett érdemek alapján lehetett elérni.
1922 márciusában azok jutalmazására alapították a MAGYAR VÖRÖSKERESZT DÍSZJELVÉNY-ét, akik a "Magyar Vörös Kereszt körül, a közegészségügy és a közjótékonyság terén érdemeket szereztek."

1922 június 14-én a Kormányzó Úr a Magyar Érdemkeresztet és a Magyar Érdemérmet alapította.
A kitüntetéscsalád kiforrott, egységes rendszert alkotott, ennek ellenére az alapszabályt több alkalommal kiegészítették módosították.
A szélesedő talpú zöld szegélyű fehér zománcozású kereszt előlapjának középpajzsán hármashalmon kettőskereszt, hátoldalán a SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS 1922 felirat található.


1929-től rendszeresítették a kisdiszítményt, (a lovagkereszt szalagján a magasabb fokozat jelzését).
1932-től egyidejűleg több fokozat is viselhetővé vált.
1935-ben megszüntették a Magyar Érdemkereszt (MÉK) V.osztályát, a MÉK-et pedig MAGYAR ÉRDEMREND-re változtatták.
1939-ben a rendi lánc rendszeresítése mellett a kitüntetés hadi kitüntetésként való adományozását is lehetővé tették.


Az adományozott kitüntetések és az adományozás darabszáma:

1922- 1935- 1939-
béke
1939-
hadi
1939-
hadi kardokkal
MÉR lánca MÉR lánca MÉR lánca
MÉK Nagykeresztje
26
MÉR Nagykeresztje
13
MÉR Szent Koronával
ékesített Nagykeresztje
26
MÉR Szent Koronával
ékesített Nagykeresztje
0
MÉR Szent Koronával
ékesített Nagykeresztje

6
MÉK I.osztály
401
MÉR I.osztály
168
MÉR nagykeresztje
270
MÉR nagykeresztje
6
MÉR nagykeresztje
21
MÉK II.osztályhoz
csillag
369
MÉR középkeresztje
csillaggal

247
MÉR középkeresztje
csillaggal
470
MÉR középkeresztje
csillaggal
21
MÉR középkeresztje
csillaggal
46
MÉK II.osztály
818
MÉR középkeresztje
584
MÉR középkeresztje
983
MÉR középkeresztje
39
MÉR középkeresztje
92
MÉK IIII.osztály
775
MÉR tisztikeresztje
529
MÉR tisztikeresztje
1093
MÉR tisztikeresztje
40
MÉR tisztikeresztje
262
MÉK IV.osztály
487
MÉR lovagkeresztje
535
MÉR lovagkeresztje
1643
MÉR lovagkeresztje
210
MÉR lovagkeresztje
1574
MÉK V.osztály
522
Magyar Arany
érdemkereszt
Magyar Arany
érdemkereszt
Magyar Arany
érdemkereszt 19
Magyar Ezüst
érdemkereszt
Magyar Ezüst
érdemkereszt
Magyar Ezüst
érdemkereszt 85
Magyar Bronz
érdemkereszt
Magyar Bronz
érdemkereszt
Magyar Bronz
érdemkereszt 936
Magyar ezüst
érdemérem
Magyar ezüst
érdemérem
Magyar ezüst
érdemérem
Magyar ezüst
érdemérem 367
Magyar bronz
érdemérem
Magyar bronz
érdemérem
Magyar bronz
érdemérem
Magyar bronz
érdemérem 3333


A magyar kiráyi honvédség állományában 1924-1945 között történt adományozások ranghelyzethez való kapcsolódása jól megfigyelhető.


A hadiszalagos kardos adományozásoknál már látható, hogy az adományozásoknál az érdem, és nem a ranghelyzet dominált.