MAGYAR KITÜNTETÉSEK 1920-1944

1920 augusztus 10 Vitézi Rend
1922 március 30  Magyar Vöröskereszt Díszjelvénye
1922 június 14   Magyar Érdemkereszt
1923 március 29  Katonai Szolgálati Jel
1929 május 26   Magyar Háborús Emlékérem
1930 október 11  Corvin Lánc, Corvin Koszorú
1931 március 31	  Hadirokkant jelvény
1936 június 25   Toldi Miklós Érdemérem
1938 augusztus 20 Szent István Rend alapszabály kiegészítés
1938 november 4  Katonai Mária Terézia Rend alapszabály kiegészítés
1938 november 4  Felvidéki Emlékérem
1939 április 14  Vitézségi Érem
1940 október 1   Erdélyi Emlékérem
1940 december 11  Nemzetvédelmi Kereszt
1941 szeptember 16 Délvidéki Emlékérem
1941 november 24  Tűzkereszt
1942 szeptember 12 Tiszti Arany Vitézségi Érem
1943 március 17  Magyar Szent Korona Rend
1944 március 1   Polgári Honvédelmi Érdemkereszt

Az első világháború és az azt követő békediktátum sok szenvedést hozott az országra és az egyes egyénekre.
Az emberbaráti, karitatív munkában szerzett egyéni (és intézményi) érdemek elismerésére alapították a Magyar Vöröskereszt Díszjelvényt:


1922 március 30 án kelt legfelsőbb elhatározással alapította a Kormányzó Úr a MAGYAR VÖRÖSKERESZT DÍSZJELVÉNYt három fokozattal.
1938 januárjában az Ezüstérmet és a Bronzérmet is rendszeresítették, a háborúban szerzett érdemekért az összes fokozat hadiékítménnyel is adományozható lett.

Bronzérem


Bronzérem hadiékítménnyel

Érdemérem női szalagon


Érdemkereszt

Adományozások:

Érdemcsillag: 38
Érdemkereszt:1089
Érdemérem:782Az 1849-ben alapított Katonai Szolgálati Jel és Díszérem további adományozását, illetve a korábban kapott érmek "m.kir. honvédség viszonyainak megfelelően átalakítva, a magyar nemzeti jelleget magán viselő alakban" 1923 márciusától írták elő.

A Díszérem 35 éves tényleges tiszti illetve legénységi szolgálat után járt


A Tiszti Szolgálati Jel szalagja a beosztástól függően változott.
Mindegyik fokozat mindhárom szalaggal adományozásra került.

I.oszt.
II.oszt.
III.oszt.
1923-
40 év
30 év
20 év
1942-
35 év
25 év
15 év

A Legénységi Szolgálati Jel három osztályú volt.

Az I.osztályú 20 év szolgálat alapján, a középmezőben XX jelzéssel,
a II.osztályú 10 évi szolgálat alapján, X jelzéssel,
a III. osztályú pedig 6 évi szolgálat alapján VI jelzéssel került adományozásraAz első világháború után minden országban alapítottak HÁBORÚS EMLÉKÉRMET


A MAGYAR HÁBORÚS EMLÉKÉREM alapítására
1929 májusában került sor.
A hadrakelt seregnél teljesített szolgálat alapján karddal sisakkal, míg a hátországi szolgálat alapján kard és sisak nélkül adományozták.1942 után a Hadirokkant Jelvény
a Magyar Háborús Emlékérem
szalagján is viselhető volt.


A Berlini Olimpia adta az indíttatást arra, hogy a sport és testnevelés terén szerzett érdemeket megjutalmazzák.
1936 júniusában három fokozattal alapították a Toldi Miklós Érdemérmet.
Az ismételt adományozást a szalagra helyezett ezüst babérág jelezte.1938-ban került sor arra, hogy a Szent István Rend és a Katonai Mária Terézia Rend alapszabályát módositsák, miszerint:
"Mindaddig amíg Magyarországon a királyi hatalomba foglalt jogokat a kormányzó gyakorolja, a Rend nagymesteri teendőit Magyarországon a kormányzó látja el."

A Katonai Mária Terézia Rend kiskeresztjét 1
A Szent István Rend nagykeresztjét 2
A Szent István Rend középkeresztjét 1 alkalommal adományozták


Felvidéki Emlékérem
Magyarország területe
1918282000km2
Trianon után
1920. 6. 4
93030 km2  
I.Bécsi dönt
1938.11.2
104945 km2film
Kárpátalja
1939.3.13
115645 km2filmfilm
II.Bécsi dönt
1940.8.30
159236 km2 film
Bácska
1941.4.11
170837 km2film


Erdélyi Emlékérem

Délvidéki Emlékérem
Az emlékérmeket azok kaphatták meg, akik a területek visszafoglalásával kapcsolatos mozgósítások során állomáshelyüket a birtokbavétellel kapcsolatos tevékenység érdekében elhagyták.1940 december 11 alapította a Kormányzó Úr a NEMZETVÉDELMI KERESZT-et, azok azon személyek érdemeinek méltatására:

"..akik akár a magyarországi kommunizmus súlyos megpróbáltatásának idejében, akár a hazánktól elszakított és utóbb a Szent Koronához visszatért területeken ... töretlen magyar hittel küzdöttek .... a magyarság és Magyarország fennmaradása érdekében ..."

Ez az egyetlen kitüntetés, melynek adományozását illetve viselését mind Szálasi (1944 november), mind az Ideiglenes Kormány (1945 június) rendeletileg betiltotta.
A háborúba lépés után a "...háborúban való részvétel és haza védelmében szenvedett sebek ....méltatására" alapították a TŰZKERESZT-et.


   I.fokozat     

   II.fokozat     

   III.fokozat     

        postumus                              

3 hónap
front szolgálat
alapján
kardokkal és koszorúval

(sebesülési pánttal)

6 hónap
  hadműveleti területi     
szolgálat alapján
koszorúval

  hátországi mozgósítás     
alapjánA csak külföldiek részére adományozható MAGYAR SZENT KORONA REND-et 1943 március 3-án alapították.

A Rend Fokozatai:

A Magyar Szent Korona Rend nagykeresztje
A Magyar Szent Korona Rend középkeresztje a csillaggal
A Magyar Szent Korona Rend középkeresztje
A Magyar Szent Korona Rend tisztikeresztje
A Magyar Szent Korona Rend lovagkeresztje
A Magyar Szent Korona Rend aranykeresztje
A Magyar Szent Korona Rend ezüstkeresztje
A Magyar Szent Korona Rend bronzkeresztje


A hátország hadszintérré alakulása során a légoltalom terén egyre több áldozatos munkára volt szükség.
1944 március 1-én alapították a POLGÁRI HONVÉDELMI ÉRDEMKERESZT-et,
arany, ezüst, bronz fokozattal.

A szalagra a személyes példaadással véghezvitt cselekedetek esetén babérágat, levente részére történő adományozásnál a levente jelvényt helyeztek.
VISSZA A NYITÓLAPRA