1814-1918 KITÜNTETÉSEI, EMLÉKÉRMEI

Az érdemrendeket még ha érdemmel összefüggésben is kerültek adományozásra, a "közpór" nemigen érdemelhette ki.
Mind a polgári, mind a katonai szolgálatnak voltak olyan eseményei, melyekkel kapcsolatban többlet teljesítményt kellett nyújtani, ezek elismerésére kitüntető és emlékérmeket adományoztak.
Ilyen jelvények nagyobb számban a XVIII. század elejétől jelentek meg.


Hadjáratban, vagy csak mozgósításban résztvevők számára több emlékérmet alapítottak és adományoztak.
A kitüntetésekkel foglalkozók körében az első ilyen kitüntetés a HADSEREGKERESZT, köznapi elnevezésével az ÁGYÚKERESZT volt.
Ezt a kitüntető jelvényt 1814 májusában alapította I. Ferenc király, és több mint 90.000 példányban készítették el a franciáktól zsákmányolt ágyúkból.
Azok kapták meg, akik a Napóleon elleni hadjáratokban részt vettek.

Dániai hadjárat emlékérme

1864 januárja és júniusa között a a dániai harcokban résztvevő 27.050 résztvevőnek a zsákmányolt ágyuk anyagából emlékérmet adományoztak
Bosznia-Hercegovina emlékérem

1908-ban Ferenc József felségjogait kiterjesztette Boszniára és Hercegovinára. azon állami tisztviselőknek és a XV.hadtest összes tisztjeinek akik 1908 okt 5-én tényleges szolgálatukat töltötték adományozták ezt az émet.
1912-13 emlékkeresztet

a k.u.k hadsereg 1,4,7,10,11,13,15,16. hadtestjeinek azon egyénei kapták meg akik mozgósítás idején legalább 4 hetet ténylegesen szolgáltak
A sorban a legismertebb a Károly Csapatkereszt, melyet IV. Károly király alapítottazon harcosok részére akik legalább 12 heti front szolgálatot teljesítettek.
(Aránylag szerény követelmény, ha figyelembe vesszük, hogy volt aki 48 havi frontszolgálattal rendelkezett.)

Ugyancsak IV. Károly király alapította a Sebesültek érmét.
A szalagon lévő vékony piros csikok a sebesülések számát jelzik.

Ferenc József hosszú uralkodása alatt több jubileumra is sor került. Trónralépésének 25., 50., és 60. évfordulóján emlékérmeket adtak ki.
Hadiérem
25 éves uralkodói jubileum alkalmából 1873. dec. 2-án alapították "mindazok számára akik ez időszak háborúiban bármilyen rendfokozattal részt vettek."
Azon a napon a hadsereg összes legénységi állományú tagja három napi zsoldot kapott.
Jubileumi emlékérem
(udvar, polgári, katonai)
azok számára akik az 50 éves uralkodás alatt a meghatározott feltételek szerinti szolgálati idővel rendelkeztek
Jubileumi kereszt
(udvar, polgári, katonai)
a 60 éves uralkodási jubileum alkalmából került kiadásra
Forrás:www.austro-hungarian-army.co.uk/FJKreuz2.jpg
Jubileumi emlékérem
a fegyveres erők azon tagjai részére akik az 50 éves uralkodói jubileumig maguk is 50 éves szolgálati időt értek el.
Ferenc József kereszt
Megkapta az a 25 fő akik a háború alatt FJ személye körül katonai irodájában szolgáltak
Ferenc József emlékjel
azok tarthatta igényt rá, akik FJ uralkodása alatt az udvarnál szolgálatokat teljesítettek


IV. Károly király koronázása alkalmavál, mint a koronázások történetében évszázadok óta aranysarkantyús vitézeket is avattak.
Ezen avatás alkalmából 50 fő a Szent István Rend szalagján függő rendjelvényt is kapott.

aranysarkantyús vitéz: a magyar királyok koronázásakor adott, Anjou-korból eredő cím és kitüntetés, melynek viselői saját renddel, jelvénnyel, szabályokkal és jogokkal nem rendelkeztek. Megszerzését saját v. családi érdemek fölsorolásával kérvényezhették. II. Mátyás 28, II. Ferdinánd 27, III. Ferdinánd 24, III. Károly 6, Mária Terézia 44, II. Lipót 33, V.Ferdinánd 27 ~t avatott.
Forrás: http://communio.hcbc.hu/kat_lex/lex_03.html


Poppr Emil hadnagy a 83.gy.e. önkénteseként került a frontra, 1916 decemberében léptették elő hadnaggyá.
Aranysarkantyús vitéz, KMTR lovagkeresztese, Vaskoronarend III.o, Katonai érdemkereszt III.o, Arany vitézségi érem, Nagyezüst vitézségi érem kétszer, Kisezüst vitézségi érem, Bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt, Vaskereszt II.o
A "Bánffy-botrány"
Forrás:http://www.tfk.elte.hu/hirnok/kulturtortenet/esszek/mentes/divat/node011.html

Csak egyszer támadt némi zavar, mégpedig a rendezo, Bánffy Miklós gróf, az Operaház intendánsa, a nagyszeru képzomuvész és író, késobbi külügyminiszter jóvoltából. A koronázás befejezo aktusaként ugyanis aranysarkantyús lovagokat avattak, amire így emlékszik vissza: "Elobb a nagy nevek jöttek, a nagy gálák, azután az én embereim. Tudniillik úgy határoztak, hogy a háború legszebben dekorált tisztjeit is lovaggá ütik. Ezeknek persze nem volt díszmagyarjuk, ezeket nem kellett felöltöztetnem, hiszen a koronázás kosztümtervezoje is voltam. Rögtön tudtam mit kell tenni. Nem öltöztetem fel oket. Jöjjenek úgy, ahogyan vannak, jöjjenek úgy, mintha a lövészárokból jönnének, csukaszürkében, kikefélve, de kopottan, foltozottan, összevarrt borövekkel, megbarnult szíjakkal, lövészárkot látott bakancsban...És jöjjön be velük a koronázó templomba a harctér, a sáros, vizes éjszakák, az ágyúszó és a légnyomás, csillogjanak a blúzokon az arany és ezüst vitézségi érmek, azok az érmek, melyekhez annyi vér és halál tapad."A katonák és tisztek a szolgálati idő alapján a Szolgálati jel különböző fokozataira lettek igényjogosultak.
Ilyen szolgálatban eltöltött időt jelző jelvényeket már 1806 óta adományoztak és viseltek.
A fokozatok megállapításánál figyelembeveendő szolgálati időt többször változtatták.Katonai tiszti szolgálati jel
I.o. 50 évi szolgálat
II.o. 35 évi szolgálat (ábra)
III.o. 25 évi szolgálat
Legénységi szolgálati jel
I.o. 20 évi szolgálat
II.o. 10 évi szolgálat
III.o. 6 évi szolgálat