Kékesi Károly (Gyöngyös, 1921) a 13./III. zászlóalj hadapród őrmestere 11 fős rohamosztaga élén azt a feladatot kapta, hogy Kolybelkától délre derítse fel az ellenség elhelyezkedését, és szerezzen foglyokat.
A vállalkozásra november 19-én késő este került sor.
Az aknakapun való áthaladás után, attól nem messze egy megfigyelő gödörben lévő két orosz katonát észrevétlenül megközelítették, és rövid dulakodás után foglyul ejtette.
A foglyoktól szerzett információ alapján  megközelítették a 100 méterrel hátrább lévő földbunkereket. A szélső bunker felrobbantása után, a többi bunker legénységének túlereje elöl a foglyaikkal veszteség nélkül azonnal visszavonultak.
Kékesi Károlyt a sikeres vállalkozás vezetéséért a Nagyezüst Vitézségi Éremmel tüntették ki.

Forrás: Gyimesy Honvédeink a hadak útján